Nasze projekty

Projekt pt: "Spread SolutionNot Pollution" zrealizowany dzięki dofinansowaniu Programu Erasmus +

Projekt międzynarodowej wymiany młodzieży miał miejsce się w dniach 8-16 lutego 2019 w Będzinie w województwie śląskim. Brało w nim aktywny udział 39 uczestników i liderów z Polski, Rumunii i Bułgarii. Zaplanowane przez nas cele udało się w pełni zrealizować, jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu działań projektowych, zaangażowania uczestników i partnerów projektu. Cele jakie postawiliśmy sobie tworząc projekt były następujące:
-zdobycie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza i walki ze zjawiskiem smogu,
-budowanie świadomości ekologicznej wśród uczestników wymiany i szerokiego grona odbiorców/beneficjentów,
-zachęcenie do aktywnego włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska.
Dzięki wspólnym działaniom, zaangażowaniu i kreatywności uczestników krok po kroku realizowaliśmy cele, które sobie postawiliśmy. Motorem napędowym naszych działań było dobre przygotowanie działań projektowych, wysoki poziom zaangażowania uczestników i organizacji partnerskich, jasno sprecyzowane cele do realizacji. W trakcie projektowych rozmów wielokrotnie podkreślano, że pochodzimy z miejsc, w których problem smogu jest bardzo odczuwalny i chcemy go rozwiązać. Pracując w grupie, posiadając ciekawe doświadczenia w tej dziedzinie było to łatwiejsze. Warto również zauważyć, że projekt był realizowany w województwie śląskim, miejscu, które ma olbrzymie problemy z zanieczyszczeniem środowiska, w trakcie projektu zobaczyliśmy jednak, że wiele osób i instytucji skutecznie działa by zapobiec dalszej degradacji środowiska i czyni to skutecznie.

 

Linki oraz materiały użyte podczas projektu.

 

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8ZUHuKExQs&t=14s

Facebook , linki do postów w trakcie projektu :
https://www.facebook.com/cweyoungeuropeans/posts/776642836068546?__xts__[0]=68.ARASA74TX5t2AhmuhyD2MbPHzp78EmufvO-Szs1SmcUtnTMOg_LPVQc71oSL0qY_EdX4FqmicudU7CKsm0pAHRCxd_dcEMrCjMzyBee8729cNEBRXijeeLHcSFZmH-STalof5zxGc4flKHkrNa4q3Q0yGn7_UtNBVTCDxkYXihqnmbJI1k65Dw7b2EoJ71ln72R8k_ECWpNfMix_DSxrRPebdR9Tw6Cvvo7EPc-d0bzI8A7BG8b4f-EgPo2mHAUVO-G5dx-XI0DFjr30qAYbs0CgMySYD8trM0fFAHC6TyyfokpBdo20zenU18o_dVjfJXfY2IVVZUkIiefe-xYT9VI&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/cweyoungeuropeans/posts/776654186067411?__xts__[0]=68.ARBkKikTEUQDrtOZpmJV-4TJmSN20H8Sdo5DjJIgiNNjT8mexDwC_v2v10mVAZRFn5U_FxPwKQsnK9pDZzCcNHfZBmQ1LS0v9vAp0TEQUz7vTgj7Hw4wQQXIZEyew9cUjdNLhypzLy0J4b3-7U3A6npAZZoNdMvkceNsqcjiUj2HSDsk2W8Ln4CdjSFC6XIa923B6pBXykF6RQaF0hmJMI2gm45YrIQ-1hZ6LtmNowA6stHVWbzE4cE5c1Gk3qfI7xFhKn9LB6sgzb3Y2z2Yu2j3Y0OFZNmGtyWadP94TycRgUzB6pkCwPF-SvdQ55ImLBHdK9JAb5qI1UklAq7jmk0&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/cweyoungeuropeans/posts/776659022733594?__xts__[0]=68.ARC8Ck1nIIiL029I7NYoyA9BP7-UiJ7387R4fuN0Ve6Ucjl7iBKpSVd-PezlmyT7_uzzc8TUMIC7OwzP5i3oGw8TOR7WsP7jwFFFN6vvxZVNFgLaueXsbLBUKD9TPTpc9WCvR9busWLwFPNAeVPj3dBT5Ai8GiaLl3dC74tKNaFmD9n_IUDjFp1kD8basV_hFLvXX9ssytM1xZT_m9vUPLTvnSURQkGT8_hD4KjEn17QR5rUkB9DMAaakWw21hDy5mW-Pv8qpofRWGvRUYYdZq1ZHA52Y1MMxllAcHhrxHw9p_j9fLFRVpNY1sqVvKBIf8z0rYERk_t25xFo7sCjA2U&__tn__=-UC-R

Materiały do ściągnięcia na platformie DropBox: (materials for download)

https://www.dropbox.com/home/Spread%20Solution%20Not%20Pollution?preview=Comeback+of+FilterMan.pdf
https://www.dropbox.com/home/Spread%20Solution%20Not%20Pollution?preview=prezentare.pdf
https://www.dropbox.com/home/Spread%20Solution%20Not%20Pollution?preview=Filter+Gun.jpg
https://www.dropbox.com/home/Spread%20Solution%20Not%20Pollution?preview=SSNP+Komix.pdf
https://www.dropbox.com/s/uihsb8fcjk4p7x8/Warsztaty%20Szko%C5%82a.pdf?dl=0

Linki do materiałów zamieszczonych na portalach naszego Partnera:

Facebook:
https://www.facebook.com/argusgroup7/photos/a.1409520389345440/2109509692679836/?type=3&theater
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2116301985333940&id=1408975572733255
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2116297022001103&id=1408975572733255
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2116311771999628&id=1408975572733255
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2116313955332743&id=1408975572733255
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2116316505332488&id=1408975572733255

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=qSpkHArwVjg

Galeria komiksów oraz zdjęcia z warsztatów

Document page 001

Document page 002

Document page 003

Document page 004

Filter Gun

Komiks page 003

 Komiks page 004

 

 Komiks page 005

Komiks page 006