Nasze projekty

Projekt pt: "Let's play tolerance" zrealizowany dzięki dofinansowaniu Programu Erasmus +

Projekt Let's Play Tolerance został stworzony przez uczestników z 4 grup partnerskich z Turcji, Węgier, Polski i Czech. Na projekt składały się następujące działania - faza przygotowawcza oraz wizyta przygotowawcza, która miała miejsce w Będzinie w dniach 1/2 wrześńia 2018.  Główne działanie – wymiana młodzieży – miała miejsce w Będzinie w dniach 17-25.09.2018, brało w niej udział łącznie 40 uczestników (9 uczestników w wieku 16-19 lat oraz 1 lider w grupie narodowej) . W wymianie brała udział młodzież z mniejszymi szansami, w tym przedstawiciele mniejszości romskiej (grupa węgierska) oraz uchodźcy (grupa turecka). Ostatnim etapem naszego projektu były działania upowszechniające. Nasz projekt dotyczył kwestii związanych z tolerancją , przeciwdziałaniem konfliktowi, budowaniem pozytywnych i trwałych relacji. Powstał wskutek wydarzeń, których byliśmy świadkami , o których słyszeliśmy i na które postanowiliśmy zareagować. Nasz projekt to praktyczna lekcją tolerancji, budowanie porozumienia ponad podziałami i poszukiwanie kompromisowych rozwiązań. Uczestnicy pracując w międzynarodowych grupach zdobywali nową wiedzę, kompetencje i poznawali ludzi z odmiennych kulturowo środowisk. Dzięki projektowi uczestnicy stali się bardziej, otwarci, tolerancyjni, aktywni społecznie. Projekt pozwolił również na udoskonalenie umiejętności językowych. Cały projekt  opierał się na metodach edukacji pozaformalnej. Wykorzystaliśmy takie narzędzia pracy jak: warsztaty, praca w grupach, prezentacje, przedstawienie teatralne, ewaluacje, dyskusje, prezentacje, burze mózgów, ankiety. Rezultaty materialne naszego projektu to publikacja – przewodnik o tolerancji, film promujący nasz projekt , spektakl (wystawiany w trakcie wymiany i nagrany), warsztaty realizowane po projekcie przez uczestników.