Nasze projekty

Projekt pt: "Hand in Hand for a better life" zrealizowany dzięki dofinansowaniu Programu Erasmus +

W projekcie wzięła udział młodzież zaangażowana w wolontariat. Reprezentuje organizacje z Polski i Węgier. W projekcie wzięło udział 26 uczestników i liderów, w tym osoby z mniejszymi szansami reprezentujące mniejszości narodowe – romską. Miejscem realizacji projekt były Kroczyce koło Zawiercia, termin działań wymiany to dni 10-18 września 2019.
Celem projektu jest szerzenie idei wolontariatu. Podczas projektu pracowaliśmy w oparciu o metody edukacji pozaformalnej. Projekt został stworzony przez młodzież i przez nas będzie realizowany, stawialiśmy na aktywny udział wszystkich uczestników i pełne zaangażowanie. W ramach projektu zaplanowaliśmy wypracowanie rezultatów w postaci – publikacji, filmu, spotkań promujących idee wolontariatu, konferencji podsumowującej nasze działania. Długofalowy efekt projektu to wzrost poziomu wiedzy nt. wolontariatu, większe zainteresowanie wolontariatem, większa liczba aktywnych wolontariuszy.