Nasze projekty

Projekt pt: "Discover the city again" zrealizowany dzięki dofinansowaniu Programu Erasmus +

W projekcie brały udział 3 grupy partnerskie - z Polski, Czech i Bułgarii. Nasz projekt obejmował 2 działania tj. wizytę przygotowawczą oraz wymianę młodzieży . Wizyta przygotowawcza miała miejsce w dniach 23-25.11.2019 w Kroczycach. Brali w niej udział uczestnik i lider z każdej grupy partnerskiej, w sumie 6 osób. W działaniach wymiany, realizowanych w dniach 10-18.12.2019 każda grupa liczyła 13 osób , w tym 2 liderów , razem 39 osób. Wiek uczestników był w przedziale 15-18 lat . Wykorzystaliśmy następujące metody pracy : warsztaty, prezentacje, dyskusje, praca w zespołach roboczych, burze mózgów, spotkania z ekspertami, wizyty edukacyjne, spotkania ewaluacyjne, grupy refleksyjne.

Celem naszego projektu było zdobycie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców naszych miast . Nasz projekt promował rozwój idei smart city , a tym samym miał pozytywny wpływ na poprawę warunków życia i atrakcyjności naszych lokalnych społeczności. Nasz projekt promował aktywność obywatelską , pokazał , że my jako młodzi ludzie czujemy się związani z naszym miastem , lokalną społecznością , chcemy działać na rzecz jej rozwoju. Projekt wzmocnił współpracę na linii władze-młodzież.

 

Film promujący kampanie z projektu na portalu YouTube:

https://youtu.be/77d1NSqaNPM

Link do Publikacji na portalu ISSUU:

https://issuu.com/wp436/docs/discover_the_city_again?fbclid=IwAR238OKWziSPi9wzXsbulp4DQhQjTBUUdaE2IpYO_IjwBfjhVXxErmliJcc

Link do Publikacji na DropBoxie:

https://www.dropbox.com/s/lst4ofh7cl8z14t/Discover%20the%20city%20again%20Publikacja.pdf?dl=0

Link do kolaży z warsztatów w szkołach na DropBoxie:

https://www.dropbox.com/s/qx5tpty1ntwe17m/Discover%20the%20city%20again%20Warsztaty.pdf?dl=0

 

 3.jpg

1.jpg