Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy".

mlodzi europejczycy

 Organizacja rozpoczęła działalność wiosną 2005 roku. Siedzibą jest Zawiercie. Młodzi ludzie skupieni w jej strukturach pochodzą z całej Polski. Cechą łączących wszystkich członków jest fakt studiowania na Krakowskich wyższych uczelniach. Dla realizacji wspólnych zainteresowań zdecydowano o utworzeniu stowarzyszenia młodzieżowego.
Członkowie stowarzyszenia są studentami pragnącymi poszerzać swoją wiedzę na wszelki możliwy sposób. Zainteresowani są poznawaniem nowych ludzi, problemami młodzieży, kulturą oraz wyjazdami zagranicznymi.

Do celów statutowych należą między innymi:
-umożliwianie realizowania wszelakich inicjatyw podejmowanych przez młode osoby i do niech skierowanych,
-działanie na rzecz integracji europejskiej jak również promowanie regionu,
-organizowanie działań kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych, naukowych i sportowych mających na celu propagowanie współpracy na szczeblu zarówno lokalnym jak i międzynarodowym,
-propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Do przedsięwzięć w jakich stowarzyszenie zamierza realizować swe cele należą:
- organizacja i uczestnictwo w spotkaniach, seminariach, szkoleniach i wyjazdach na terenie Polski jak również za granicą,
- współpraca z innymi organizacjami młodzieżowymi, kołami naukowymi uczelni oraz innym jednostkami mająca na celu organizacje wspólnych przedsięwzięć,
- wyszukiwanie korzystanie z wszelkich funduszy współfinansujących działania młodzieżowe (np. Program Młodzież w Działaniu),
- przygotowanie imprez o charakterze kulturalnym, zgodnie z zainteresowaniami członków stowarzyszenia,
- przygotowanie centrum informacyjnego dla młodzieży z obszarów wiejskich okolic Zawiercia w celu lepszej informacji o dostępnych możliwościach edukacyjnych, kulturalnych jak również rozrywkowych.

 

Nasza organizacja w liczbach:

panel
15

Lat działalności

panel
49

Zrealizowanych projektów

panel
652

Zaangażowanych członków

 

 

Nasze najważniejsze cele, to:

 

 

Działanie na rzecz integracji europejskiej

Realizacja inicjatyw podejmowanych przez młode osoby

Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia